“สสส. จอมบึงมาราธอน 2018 สนับสนุนโดยเมจิ ไฮโปรตีน” วิ่งสู่ชีวิตใหม่ก้าวสู่ปีที่ 33 The Legend Marathon ตำนานประเพณีไทยมาราธอนไทยที่ยาวนาน เป็นกันเอง เพื่อนพี่น้อง สนุกสไตล์ชาวบ้าน แต่มาตรฐานโลก เตรียมเปิดฉากชิงชัยวันที่ 21 ม.ค.นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่าย อันได้แก่ ชุมชนในท้องถิ่น นักวิ่งอาสาสมัคร ร่วมกับ ผู้สนับสนุนหลัก อันได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดการแข่งขันวิ่งประเพณีระดับตำนานมาตรฐานสากล “สสส. จอมบึงมาราธอน 2018 สนับสนุนโดยเมจิ ไฮโปรตีน ครั้งที่ 33” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “มาราธอนในตำนาน หรือ The Legend Marathon” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ. ราชบุรี วันที่ 19-21 มกราคม 2561

 

 

ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งประเพณี สสส. จอมบึงมาราธอน งานประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 33 โดยปีนี้ยังคงมีนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก กว่า 13,000 คนเพื่อเตรียมร่วมสร้างปรากฏการณ์รวมพลน่องเหล็กมืออาชีพและนักวิ่งหน้าใหม่ ณ สนามจอมบึงมาราธอน โดยปีนี้ยังคงความเป็นไทยมาราธอนที่เต็มเปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์ ได้แก่ความร่วมแรง ร่วมใจของ “บวร” คือชาวบ้าน วัด โรงเรียน ในการให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่ม และช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก ที่สำคัญที่สุดคือ ความน่ารักที่ไม่ได้แต่งเติมของชาวจอมบึงที่จะร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคน ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้นักวิ่งทุกคนมีความความประทับใจอย่างแน่นอน ความพยายามในการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่ยังคงเป็นจุดเน้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง และจากอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดราชบุรี ผู้สัญจร ในการปิดการจราจรและการอำนวยความสะดวกทางเลี่ยง การมีทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนนักวิ่งอาสา ที่มีประสบการณ์มาพร้อมคอยบริการให้การดูแล รักษาพยาบาลตลอดระยะทางการแข่งขัน นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดราชบุรี ที่มีหน้าที่ในการจัดการและให้การต้อนรับในมหาวิทยาลัย พิเศษในปีนี้และจะกลายเป็นแกนสำคัญของงานนี้ในอนาคตอันใกล้คือการมี School of Marathon โดยที่ในปีนี้ จะมี Professor ที่สอนวิชามาราธอนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีการแข่งขันมาราธอนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะได้มาเป็นแขกรับเชิญให้มาร่วมวิ่ง และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การวิ่งมาราธอนที่ถูกต้องให้กับนักวิ่งโครงการ First Marathon Campของจอมบึงมาราธอน 2018 นี้ ตลอดจนร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมการวิ่งมาราธอนให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

ด้าน นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าไปมีส่วนร่วมกับงานวิ่ง “สสส.จอมบึงมาราธอน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมียุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ในการขับเคลื่อน คือ การใช้องค์ความรู้การสื่อสารรณรงค์ และการผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จากการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 16 ปี สสส. ได้ข้อสรุปที่นำไปสู่การขับเคลื่อนให้กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ขยายไปสู่ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่างๆ กว้างขวางไปทั่วประเทศ

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการใช้องค์ความรู้เป็นตัวนำให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมการวิ่ง ที่เน้นความเป็นมาตรฐาน ที่มีความเป็นสากล แต่ก็สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

 

 

ขณะที่ คุณอัญชลี ถนัดกตัญญู ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์นม บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “เพราะเราเข้าใจถึงความฝันของผู้ที่อยากจะพิชิตมาราธอนเป็นครั้งแรก นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีวินัย ความตั้งใจในการเตรียมตัวและฝึกซ้อม พร้อมกับต้องมีโภชนาการที่ดีด้วย เมจิไฮโปรตีน จึงเห็นความสำคัญและเข้าร่วมเป็นสนับสนุนหลักของงานจอมบึงมาราธอน ทั้งยังสนับสนุนจัดทำโครงการพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่ผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมเพื่อไปพิชิตมาธอนแรกที่จอมบึง ในชื่อ “เมจิ ไฮโปรตีน เฟิร์ส มาราธอน เทรนนิ่งแคมป์ #2 สู่ จอมบึงมาราธอน 2018” (Meiji High Protein First Marathon Training Camp # 2) โดยได้โค้ชมืออาชีพจากทีม Bangkok Get Fit มาเป็นครูผู้ดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬามาราธอนหน้าใหม่จำนวน 100 คน เป็นระยะเวลา 4 เดือน”

สำหรับ กิจกรรมวิ่งประเพณี “สสส. จอมบึงมาราธอน 2018 สนับสนุนโดยเมจิ ไฮโปรตีน ครั้งที่ 33” จัดต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยแต่ละปีจะมีนักวิ่งไทยจากแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องรับสมัครโดยการจับฉลาก (Lotto) เป็นปีที่ 2 ในการจัดครั้งนี้ จะมีการจัดแข่งขันวิ่งนักเรียนและเด็ก ในวันที่ 19 และ 20 มกราคม ประมาณ 2,500 คน สำหรับการวิ่งในวีนที่ 21 มกราคมจะมีนักวิ่งรวม 12,700 คน ในระยะมาราธอน 4,300 คน ฮาล์ฟมาราธอน 4,800 คน และมินิมาราธอน 3,600 คน เส้นทางการวิ่งของระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนใช้เส้นทางซึ่งได้รับการวัดอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ โดยการแข่งขันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมมาราธอนและวิ่งถนนนานาชาติ (AIMS-Association of International Marathons and Road Races) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล รวมถึงเป็นสนามที่ได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเซีย (AAA) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chombuengmarathon.com

 

 

ดูบอลสดออนไลน์ผ่านเว็บที่นี่ และติดตามข่าวสารกีฬาได้ที่ TrueID App หรือร่วมพูดคุยกันผ่านทาง Line @TrueID ร่วมไปถึงแฟนเพจ TrueID Sports