อุ้มยศ กิจอุดม ปอดเหล็กอดีตทีมชาติไทย ควงแขน อรทัย บุญค้ำ นักวิ่งสาวไทย คว้าแชมป์โอเวอร์ออล ชาย-หญิง วิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 พร้อมครองถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี

“บิ๊กฉัตร” จับมือ 6 ภาคีสุขภาพ จัดงาน Great Food Good Run 2018 กินดีวิ่งดีลดโรค NCDs ประหยัดงบรักษาพยาบาลเกือบ 6 พันล้าน คนรักสุขภาพกว่า 3 พันคน วิ่งชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมช็อป-ชม-ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่สนามศุภชลาศัย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run 2018 พร้อมเดินวิ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังการโดยการเดิน-วิ่ง และการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากว่า 300,000 คนต่อปี โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวคือการขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การทานอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด ของทอด ของมัน การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและการพักผ่อนน้อยก็เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งหากคนไทยหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรนวัตกรรม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าวได้ แถมยังช่วยให้รัฐบาลลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้เกือบ 6,000 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะประกอบด้วยการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพทั้งหมด 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะ 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นอกจากนี้ ภายในงาน ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพกว่า 70 ร้านค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และสามารถขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนเกษตรอินทรีย์ โซนเกษตรปลอดภัย และโซนเกษตรนวัตกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การดูแลพืชพรรณซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร การสังเกตฉลาก และการเลือกซื้อวัถุดิบที่มีความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยใช้สิ่งของที่มีอยู่รอบตัว

ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์

ผลการแข่งขันปรากฏว่าคว้าแชมป์ประเภทโอเวอร์ออล ชาย ระยะ 10 กม. ได้แก่ “อุ้มยศ กิจอุดม” ปอดเหล็กอดีตทีมชาติไทย วิ่งนำโด่งก่อนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำเวลา 37.50 น. ส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงระยะทาง 10 กม. ตกเป็นของ “อรทัย บุญค้ำ” นักวิ่งสาวไทย วิ่งเข้าเส้นชัยทำเวลา 45.43 น. พร้อมครองถ้วยนายกรัฐมนตรี ในการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย “Great Food Good Run 2018” ที่ สนามสนามศุภชลาศัย เมื่อ 23 ธ.ค.61