%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

 
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2560 และ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกทีมชาติชุดซีเกมส์

1 นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
2 นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์
3 นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
4 นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
5 นางสาวฑิชาญา บุญเลิศ
6 นางสาวโสรยา พรมหล้า
7 นางสาวอัจฉราพร คงยศ
8 นางสาววิภาวี ศรีทอง
9 นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
10 นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
11 นางสาวชัชชุอร โมกศรี
12 นางสาวยุพา สนิทกลาง
13 นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
14 นางสาวหัตถยา บำรุงสุข
15 นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
16 นางสาวขนิษฐา จวงจันทร์
17 นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง
18 นางสาวชิตพร กำลังมาก
19 นางสาวนุศรา ต้อมคำ
20 นางสาวมลิกา กันทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

1 นางสาวปริญญา พานแก้ว
2 นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
3 นางสาววัชรียา นวลแจ่ม
4 นางสาวณัฐฏณิชา ใจแสน
5 นางสาวกาญจนา กุไธสง
6 นางสาวฐิตาภา ทองสีดี
7 นางสาวอนิสา ยอดพินิจ
8 นางสาวอริษา พรมนก
9 นางสาวชุติมณฑน์ สากร
10 นางสาวหทัยรัตน์ จารัตน์
11 นางสาวขวัญรดา สีดอกบวบ

สำหรับการฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย