กิจกรรม โซ้ยสุดมันส์ กับ นักฟุตบอลสุดแซ่บ ชาริล ชัปปุยส์ สุด Exclusive

กิจกรรม โซ้ยสุดมันส์ กับ นักฟุตบอลสุดแซ่บ ชาริล ชัปปุยส์ สุด Exclusive
Mugen
21 เม.ย. 59
766

 

  • กติกาการร่วมกิจกรรม

เพียงโพสต์ท่าให้แซ่บสุดกับเมนูใดก็ได้ใน ร้านชาบูตง ราเมน แล้วอัพรูปลงบน IG ของคุณเอง เปิดเป็น Public แล้วติด Hashtag #chabutonzap  และ #chabutonthailand  พร้อม E-mail ( สำหรับติดต่อเพื่อรับของรางวัล ) เพื่อร่วมภารกิจ

โซ้ยสุดมันส์ กับนักฟุตบอลสุดแซ่บ ชาริล ชัปปุยส์  “

 

 

  • ของรางวัล

ร่วมกินข้าวแบบ Exclusive กับ ชาริล ชัปปุยส์ ที่ร้าน ชาบูตง ราเมน สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

 

 

  • รายละเอียดและเงื่อนไข

1. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2559

 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรเปิดสถานะเป็น Public เพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบได้

 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถโพสต์ได้ไม่เกิน 5 รูป และ ต้องเป็นรูปที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าโพสต์มาเกินทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ จะนับการโพสต์ครั้งแรกจนถึงครั้งที่ห้าเท่านั้น

 

4. สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 Account Instagram ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น และจะยึดตามสิทธิ์ของเจ้าของ Instagram เท่านั้น หากผู้โชคดีมี Account Instagram ที่ได้รางวัลมากกว่า 1 Account ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียง Account เดียวเท่านั้น

 

5. คณะกรรมการจะคัดเลือกจากภาพที่โพสท์ท่าได้แซ่บถูกใจที่สุด จำนวน 10 ภาพ เพื่อรับรางวัล

 

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทาง www.facebook.com/Truesport/

 

7. ผู้โชคดีต้อง ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

 

8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

10. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 

11. หากมีกรณีพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

สิทธิประโยชน์แนะนำ