รีเซต
รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2022/23 ประเภททีมหญิง

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2022/23 ประเภททีมหญิง

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2022/23 ประเภททีมหญิง
EkkEReport
25 พฤศจิกายน 2565 ( 17:30 )
6.8K

เช็กรายชื่อนักกีฬาในศึก วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2022/23 ประเภททีมหญิง ของทั้ง 8 ทีม

ศึกการแข่งขัน วอลเลย์บอลลีกอาชีพของไทย "เอส โคล่า" วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2022/23 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในประเภททีมชายและทีมหญิง ประเภทละ 8 ทีม โดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันอันเข้มข้นเร้าใจกันได้แบบฟรีๆ ดูได้ทุกเครือข่าย ทุกที่ ทุกเวลา แบบเต็มอิ่มจุใจ ครบทุกคู่ตลอดทั้งซีซั่น ผ่านทางช่อง TrueID Volleyball ที่ แอปพลิเคชั่น TrueIDเว็บไซต์ TrueID และกล่อง TrueID TV

สำหรับประเภททีมหญิง มี 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

 1. แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี
 2. สวนกุหลาบนนท์ วีซี
 3. นครนนท์
 4. นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี
 5. แซลมิ่ง อาร์เอสยู วีซี
 6. ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ
 7. สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค
 8. ขอนแก่นสตาร์ วีซี

ซึ่งแต่ละทีมมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้

รายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2022/23 ประเภททีมหญิง

แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี

 1. หมายเลข 1 กัลยาณี กิ่งเกษ
 2. หมายเลข 2 ณิชกานต์ มาลัยรักษ์ (L)
 3. หมายเลข 3 พิมพกานต์ เกิดผล
 4. หมายเลข 4 วารีนิช หุ่นทอง
 5. หมายเลข 8 กนกวรรณ ภูมิชาติ
 6. หมายเลข 9 ซัมซู เซ็ง (L)
 7. หมายเลข 11 อังคนา เทรังษี
 8. หมายเลข 12 สิริยาภรณ์ โมธรรม
 9. หมายเลข 13 รุ่งฤทัย แสงสาคร
 10. หมายเลข 15 จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
 11. หมายเลข 16 วิภาวี วิไลมงคล
 12. หมายเลข 18 นัชชานันท์ โมรา
 13. หมายเลข 19 อริษา พรมนก (กัปตันทีม)
 14. หมายเลข 22 วัลคุ์วดี พรมย้อย
 15. หมายเลข 24 ประภัสสร กองอุดม
 16. หมายเลข 25 พุทธิมล งามนวล

สวนกุหลาบนนท์ วีซี

 1. หมายเลข 1 ณรัตนันท์ แจ้งอินทร์ (L)
 2. หมายเลข 2 อรทัย อินทรศรี
 3. หมายเลข 3 สมิตา การะเกตุ
 4. หมายเลข 4 อรกานต์ สิงห์ขันธุ์
 5. หมายเลข 5 รัชนีกร เซี่ยงย่อง
 6. หมายเลข 6 รัตติกาล ทองจิต
 7. หมายเลข 7 ธมลวรรณ บุญเรือง
 8. หมายเลข 8 นิภา สายเมือง
 9. หมายเลข 9 น้ำฝน แซ่ว่อง
 10. หมายเลข 10 จุฬาลักษณ์ นาเจริญ
 11. หมายเลข 11 ศดานันท์ พันธ์โต (กัปตันทีม)
 12. หมายเลข 12 จิราภา วงศ์แก้ว
 13. หมายเลข 13 โชติรส เซี่ยงย่อง (L)
 14. หมายเลข 14 วิภาดา มิ่งขวัญ
 15. หมายเลข 15 วิชชุตา ปั้นมณี
 16. หมายเลข 16 กุลธิดา พลบำรุง
 17. หมายเลข 18 อมลวรรณ มั่นเสดาะ (L)
 18. หมายเลข 19 ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์
 19. หมายเลข 20 บุษยา มาจังหรีด

นครนนท์

 1. หมายเลข 1 สุจิตตา โพธิ์สม (L)
 2. หมายเลข 2 เกวลิน แก้วมีสี
 3. หมายเลข 3 ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
 4. หมายเลข 4 รัชดา ฉอ้อนโฉม
 5. หมายเลข 5 นันทิกานต์ ธัญญะภู
 6. หมายเลข 6 กัตติกา แก้วพิน (กัปตันทีม)
 7. หมายเลข 7 พรรณภา จันทร์พุก
 8. หมายเลข 8 อัมพา สนสุรัตน์
 9. หมายเลข 9 กัลยรัตน์ คำวงษ์ (L)
 10. หมายเลข 10 สิริกานดา วงค์โสภา
 11. หมายเลข 11 อรอนงค์ ไสยศรี
 12. หมายเลข 12 วริศรา สีทาเลิศ
 13. หมายเลข 13 เกวลิน เชื้อเมืองพาน
 14. หมายเลข 14 สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
 15. หมายเลข 15 กันตพร เทพาลุน
 16. หมายเลข 16 ณัฐสุมน มาเอม
 17. หมายเลข 17 ดลพร สินโพธิ์

นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี

 1. หมายเลข 1 ณัฐฏพร สนิทกลาง (L)
 2. หมายเลข 2 นกยูง เภาวะนะ
 3. หมายเลข 3 สิริมา มานะกิจ (กัปตันทีม)
 4. หมายเลข 4 ชิตพร กำลังมาก
 5. หมายเลข 6 อรอุมา สิทธิรักษ์
 6. หมายเลข 7 จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
 7. หมายเลข 8 ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท
 8. หมายเลข 9 Martines ortiz Regla flavia
 9. หมายเลข 10 พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
 10. หมายเลข 11 วณิชยา หล่วงทองหลาง
 11. หมายเลข 12 วารุณี การรัมย์
 12. หมายเลข 14 สุภัชชา คัมตระรักษา
 13. หมายเลข 15 ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
 14. หมายเลข 16 กัญธิมา เอกปัชชา
 15. หมายเลข 17 รุจิราภรณ์ ภวันนา
 16. หมายเลข 18 อมรทิพย์ ขุมทอง
 17. หมายเลข 20 สิริกร สิงห์สม (L)
 18. หมายเลข 28 Duthil Silva Eniliannis
 19. หมายเลข 29 ฉัตรสุดา นิละภา
 20. หมายเลข 99 จรัสพร บรรดาศักดิ์

แซลมิ่ง อาร์เอสยู วีซี

 1. หมายเลข 1 ธิดารัตน์ หมีนพราน (L)
 2. หมายเลข 3 พรหมพร สร้อยพรม
 3. หมายเลข 4 เกวลิน สุวรรณวงศ์
 4. หมายเลข 5 อังคณา พาสังข์
 5. หมายเลข 6 กัญนิกา หนุ่มทองคำ
 6. หมายเลข 7 สมัชญา ลังบุบผา
 7. หมายเลข 8 เนติมา รอดเขียว
 8. หมายเลข 9 อารีย์ สีหมอก
 9. หมายเลข 10 ยุวลี โชคสมัย
 10. หมายเลข 11 รุจิษยา กันสัตรู (L)
 11. หมายเลข 12 ธัญพร เลิศงาม
 12. หมายเลข 16 วริษา ยิ้มใย
 13. หมายเลข 17 ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ
 14. หมายเลข 18 ชลภัสสรณ์ กิตติ์ธรตีรณะ
 15. หมายเลข 20 สุทินา พาสังข์ (กัปตันทีม)
 16. หมายเลข 21 ทัดดาว การวิทยี
 17. หมายเลข 23 กาญจนา กุไธสง
 18. หมายเลข 27 สุพัตรา ศรีระษา
 19. หมายเลข 29 ชญานิศ ชำนาญบึงแก
 20. หมายเลข 55 ปิยวรรณ พุทธรอด

ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ

 1. หมายเลข 1 วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
 2. หมายเลข 2 กนกวรรณ แสงอุทัย
 3. หมายเลข 3 วนิดา พึ่งพิณ
 4. หมายเลข 4 อารีรัตน์ ปั่นกำจร
 5. หมายเลข 5 ชลันธร ตงธิ
 6. หมายเลข 6 สุนันทา พุฒแก้ว
 7. หมายเลข 7 ณภัทร เรืองเดช
 8. หมายเลข 8 แก้วกัลยา กมุลทะลา
 9. หมายเลข 9 ศศิวิมล แสงปาน
 10. หมายเลข 10 ภัททิยา จวงจันทร์
 11. หมายเลข 11 ศศิภาพร จันทวิสูตร
 12. หมายเลข 12 สุพัตรา แก้วปัญญา
 13. หมายเลข 14 วิภาวี ศรีทอง
 14. หมายเลข 16 นริศรา แก้วมะ
 15. หมายเลข 17 กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ (กัปตันทีม)
 16. หมายเลข 19 ฑิชากร บุญเลิศ
 17. หมายเลข 20 คาล่า เดล พิลา รูด้า คอตติโต้
 18. หมายเลข 22 อุไรรัตน์ เหลาแหลม (L)
 19. หมายเลข 24 ณัฏฐณิชา ใจแสน
 20. หมายเลข 25 จิดาภา นาหัวหนอง (L)

สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค

 1. หมายเลข 1 สุพัตรา ไพโรจน์ (L)
 2. หมายเลข 2 ปิยะนุช แป้นน้อย (L)
 3. หมายเลข 3 ศศิประภา มณีวงษ์
 4. หมายเลข 5 ปลื้มจิตร์ ถินขาว (กัปตันทีม)
 5. หมายเลข 6 กรรณิการ์ ธิปะโชติ
 6. หมายเลข 7 กัญญารัตน์ ขุนเมือง
 7. หมายเลข 8 ฐิราวรรณ แสงอบ
 8. หมายเลข 9 สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
 9. หมายเลข 10 ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล (L)
 10. หมายเลข 11 โสรยา พรมหล้า
 11. หมายเลข 12 อมลรดา ฤกษ์สว่าง
 12. หมายเลข 13 ณัฐธิมา กุบแก้ว
 13. หมายเลข 15 มลิกา กันทอง
 14. หมายเลข 16 วรัญญา ศรีละออง
 15. หมายเลข 17 วัชรียา นวลแจ่ม
 16. หมายเลข 18 อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ
 17. หมายเลข 19 วราภรณ์ ภูมิเจริญ
 18. หมายเลข 20 ปนัดดา ไชยเพชร
 19. หมายเลข 23 ธนวรรณ อรุณเมือง
 20. หมายเลข 27 สิริวัลย์ ดีแก้ว 

ขอนแก่นสตาร์ วีซี

 1. หมายเลข 1 จิราพร แสงสิงห์หมายเลข (L)
 2. หมายเลข 2 ฑิฆัมพร ช้างเขียว (L)
 3. หมายเลข 4 นภัสสร พุ่มนิล
 4. หมายเลข 5 วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
 5. หมายเลข 6 ศศิการณ์ กันอยู่
 6. หมายเลข 7 คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
 7. หมายเลข 8 สุณัชญา ตะลาโส
 8. หมายเลข 9 หทัยรัตน์ จารัตน์
 9. หมายเลข 10 พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
 10. หมายเลข 11 ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
 11. หมายเลข 12 ชมพูนุช จิตสบาย
 12. หมายเลข 13 สุรัสวดี บุญยืน
 13. หมายเลข 14 ปานชีวา สิงห์เสนา
 14. หมายเลข 15 เอ็มอร พานุสิทธิ์ (กัปตันทีม)
 15. หมายเลข 16 ภัทรลภา แสงดารา
 16. หมายเลข 17 สุนิตรา สีบาล
 17. หมายเลข 18 ปาจรีย์ มณีศรี
 18. หมายเลข 22 อนงค์พร พรหมรัด

ทั้งนี้ ทรูไอดี ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน วอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก ฤดูกาล 2022/23 อย่างเป็นทางการ พร้อมส่งตรงความมันส์ให้แฟนกีฬาได้ชมกันแบบสดๆ ครบทุกคู่ รวมทั้งยังสามารถรับชมไฮไลท์ เกมการแข่งขันย้อนหลัง พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว โปรแกรมและผลการแข่งขันได้แบบครบจบในที่เดียว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นและเร้าใจ พร้อมส่งเสียงเชียร์ทีมรักให้ดังสนั่นกันได้ที่ TrueID เท่านั้น คอวอลเลย์บอลตัวจริง ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!

 

"เอกกี้รีพอร์ต"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-------------------------------------------------

วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2022/23 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่ - ซิมทรูชมทีมโปรดฟรี!

รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ << คลิกที่นี่

อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! หรือ กด *301*32# โทรออก

หรือ อัพเดทข่าวบอลไทยลีก กด *301*36# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ