ไขข้อข้องใจ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลไทยสู่ระดับเอเชียอย่างไรบ้าง | Main Stand

ไขข้อข้องใจ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลไทยสู่ระดับเอเชียอย่างไรบ้าง | Main Stand
เมนสแตนด์
18 ต.ค. 64
62

วอลเลย์บอล คือกีฬายอดนิยมของแฟนชาวไทยในทุกยุคทุกสมัย ผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปี แต่ความสำเร็จทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่สำคัญ 

 


กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จ ทั้งการอยู่เคียงข้างนักกีฬา ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกซ้อม, การวางโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างนักกีฬาและสโมสร รวมถึงให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งระดับเอเชียและระดับโลก  

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีบทบาทกับกีฬาวอลเลย์บอลอย่างไร  Main Stand ขอพาไปติดตามพร้อม ๆ กัน 

 

เข้าใจหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกันก่อน 

ก่อนอื่นต้องอธิบายบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ลึกซึ้งและแน่ชัด… 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 36 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ คือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา รวมถึงการเตรียมนักกีฬาเพื่อยกระดับสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬา, บุคลากร และสมาคมกีฬาที่ใช้ว่าคำว่า "แห่งประเทศไทย" ที่จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และยังรวมถึงการช่วยเหลือสมทบทุนการศึกษา, สวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเส้นทางที่สำคัญสำหรับบุคลากรทุกฝ่าย ที่จะต่อยอดความสำเร็จและพัฒนาสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และยังรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร ทั้งในช่วงของการทำหน้าที่นักกีฬาหรือในช่วงเวลาที่เลิกเล่นไปแล้วก็ตาม 

ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงในมหกรรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, โอลิมปิก เกมส์ และ พาราลิมปิกเกมส์ มีการมอบเงินรางวัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแข่งขันรายการชิงแชมป์ของกีฬาชนิดต่าง ๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาในการนำไปบริหารจัดการพัฒนากีฬาภายใต้การดูแล  

การพัฒนาการกีฬา ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เช่น การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติ, สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดต่าง ๆ เพื่อผลิตนักกีฬาสู่เป้าหมาย, สนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา, รวมไปถึงงบประมาณในการส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ, ระดับชาติ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ เป็นต้น 

ขณะที่กีฬาวอลเลย์บอล ที่เป็นกีฬาความหวังของไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนกีฬาชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นรากฐานที่ทำให้วอลเลย์บอลไทยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการที่นักกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยเฉพาะสาวไทยได้ไปเล่นระดับอาชีพที่ต่างประเทศมากมาย ทั้งในเอเชียและยุโรป 

 

เสริมสร้างอย่างยั่งยืน คือ เป้าหมาย 

พันธกิจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั่นก็คือการสนับสนุนนักกีฬาตั้งแต่ระดับรากฐานสู่ระดับประเทศ และไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพ ดังนั้นการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับจังหวัด จึงเป็นสิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอด 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา นักกีฬาวอลเลย์บอลไทยหลาย ๆ คน มีพื้นฐานจากการเล่นกีฬาภายในจังหวัด ผ่านการแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาจังหวัดเป็นผู้จัดขึ้น ก่อนเดินหน้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ จนเป็นที่มาของการก้าวสู่เวทีทีมชาติไทย 

ตัวอย่างที่เราเห็นก็คือ “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักกีฬาวอลเลย์บอลจากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้แสดงผลงานในการแข่งขันระดับจังหวัดจนไปเข้าตาทีมงานสตาฟทีมชาติ ก่อนที่จะเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จในระดับทีมชาติและได้ไปเล่นกับสโมสรในลีกประเทศญี่ปุ่น รวมถึง อรอุมา สิทธิรักษ์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ปิยะนุช แป้นน้อย จากนครศรีธรรมราช ก็ได้เติบโตมาจากการแข่งขันในระดับจังหวัด ก่อนที่จะะก้าวขึ้นมาจนเป็นนักกีฬาที่ชาวโลกรู้จัก  

นี่คือสิ่งที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนในส่วนการพัฒนาภาคส่วนของจังหวัดให้สามารถผลิตนักกีฬาคุณภาพขึ้นมาประดับวงการ และสร้างความต่อเนื่องของนักกีฬาวอลเลย์บอลแบบรุ่นสู่รุ่น 

ไม่เพียงเท่านั้น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังมีส่วนสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับการจัดตั้งวอลเลย์บอลลีก  ด้วยงบประมาณเพื่อการพัฒนา ที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับวงการวอลเลย์บอลไทย ในการสร้างเวทีการแข่งขันที่สำคัญกับการเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ นี่เป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งประการที่ทำให้ทีมชาติไทย มีนักกีฬาวอลเลย์บอลประดับวงการเเบบรุ่นสู่รุ่น  

เช่นเดียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การบำบัดร่างกาย และการเสริมสร้างจิตวิทยาให้กับนักกีฬา ซึ่งส่วนนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่ไม่อาจมองข้ามได้  

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสร้างรากฐานที่สำคัญคือสิ่งที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ตัดสินใจวางรากฐานระยะยาวที่ชัดเจน เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว

 

ผลงานดีต้องมีรางวัล 

ความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ผูกขาดการคว้าเหรียญทองมา 12 สมัยซ้อน นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ในย่านอาเซียนกีฬาชนิดนี้ยากเหลือเกินที่จะมีผู้ต่อกรกับทีมชาติไทย สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการวางรากฐานที่กล่าวไปข้างต้น การสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีขวัญกำลังใจในการเดินหน้าคว้าความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์รางวัลสำหรับการคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ของนักกีฬาแต่ละคนอยู่ที่ 200,000 บาทต่อครั้ง

ดังจะเห็นได้ว่าในซีเกมส์ แม้ว่าทีมไทยในบางสมัยอาจจะไม่ได้ขนนักกีฬาชุดใหญ่ไปแข่งขันแบบเต็มทีม แต่ความสำเร็จก็ยังเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยได้ทุกครั้ง เนื่องจากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญเงินมาครอง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็ได้มีการอัดฉีดเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกคนตามหลักเกณฑ์ นั่นคือ 1,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดีต่อไปในอนาคต 

ขณะที่การแข่งขันในรายการสำคัญ เช่น วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก, วอลเลย์บอลรายการเนชั่นส์ลีก, วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย รวมถึงวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณสำหรับการเก็บตัวแข่งขันผ่านทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ สนับสนุนงบประมาณสำหรับสโมสรวอลเลย์บอล หากสามารถทำผลงานคว้าแชมป์หรือเหรียญรางวัลในระดับเอเชียมาครองได้  

 

เก่งแค่ในภูมิภาคนี้ไม่พอ 

อีกหนึ่งรูปแบบการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คือการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อสร้างความนิยมให้กับประชาชนได้เข้าถึงการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น และจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ จนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

ที่ผ่านมาประเทศไทย เป็นสังเวียนจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ ทั้งวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก, วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย, วอลเลย์บอลรายการเยาวชน เช่น ยู-17 และ ยู-20 ซึ่งบางรายการมีการกระจายจัดการแข่งขันในต่างจังหวัด เพื่อให้แฟนวอลเลย์บอลได้เข้าถึงกีฬาชนิดนี้ได้มากขึ้น และเพิ่มกระแสท้องถิ่นนิยมสำหรับทุกภาคส่วน 

และรายการวอลเลย์บอลหญิง-ชาย ชิงแชมป์สโมสรเอเชีย 2021 ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งรายการนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดก็ตาม

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า ความสำเร็จของการจัดงานนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน "วอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย" ทั้งทีมชายและทีมหญิงให้เกิดขึ้นได้ ภายใต้รูปแบบการจัดการแข่งขันแบบนิวนอร์มอล

“การแข่งขันรายการนี้เป็นการร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย แสดงให้ต่างชาติได้เห็นพลังและมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของไทย อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดโอกาสดี ๆ ในการที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อีกในอนาคต อันจะส่งผลดีกระตุ้นให้วงการกีฬาไทยมีความคึกคักตื่นตัว”  

จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ที่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในการเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันในกีฬาชนิดนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังนับเป็นโอกาสที่ดีที่สโมสรวอลเลย์บอลของไทย จะสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อจะเป็นรากฐานต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคต 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นับเป็นหน่วยงานที่อยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยมาโดยตลอด และในอนาคตจะเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ในการยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลไทยและทุกชนิดกีฬา ให้สามารถยืนด้วยความภาคภูมิในระดับนานาชาติ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ดูสดฟรี!! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทุกสัปดาห์ พร้อมกีฬาชั้นนำระดับโลกแบบจัดเต็ม ต้อง App TrueID เท่านั้น

รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ >> คลิกที่นี่

อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! bit.ly/2PsYXMG หรือ กด *301*32# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้