รีเซต

������������ ��������������� ������������������������������������������