รีเซต

������������ ��������������������������� ���������������������������