รีเซต

������������ ���������������������������������������������