รีเซต

������������ VS ���������������������������������