รีเซต

��������������� ������ ���������������������������������