รีเซต

��������������� ��������������������������� ���������������������������