รีเซต

������������������ ������������������������ ���������������������������