รีเซต

������������������������ ������ ���������������������������