รีเซต

������������������������ ������ ������������������������������