รีเซต

������������������������ ��������������������� ���������������������������