รีเซต

������������������������ ������������������������������������������������