รีเซต

������������������������ ���������������������������������������������������