รีเซต

������������������������ VS ���������������������������������������