รีเซต

��������������������������� ������ ������������������������