รีเซต

��������������������������� ������������������ ������������������