รีเซต

��������������������������� ������������������������ ������������������������