รีเซต

��������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������