รีเซต

��������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ vs ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������