รีเซต

��������������������������� ��������������������������������������������������������������� vs ���������������������������������������������������������������