รีเซต

��������������������������� ��������������������������������������������������������������� vs ������������������������������������������������������������������������