รีเซต

������������������������������ ������ ���������������������������