รีเซต

������������������������������ ������ ���������������������������������