รีเซต

������������������������������ VS ��������� ���������������������