รีเซต

��������������������������������� ���������������������