รีเซต

��������������������������������� ������������������������ VS ������������������������������