รีเซต

��������������������������������� ���������������������������