รีเซต

��������������������������������� ������������������������������ ������������������������