รีเซต

��������������������������������� VS ������������������ ������������������