รีเซต

������������������������������������ ������ ���������������������������