รีเซต

������������������������������������ ������ ������������������������������