รีเซต

������������������������������������ ���������