รีเซต

������������������������������������ ������������������������������