รีเซต

������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������