รีเซต

��������������������������������������� ���������