รีเซต

��������������������������������������� ������������������������������ '���������������������������������������������������'