รีเซต

��������������������������������������� VS ���������������������������������