รีเซต

������������������������������������������ ������������������������������