รีเซต

������������������������������������������ 2022