รีเซต

��������������������������������������������� ���������