รีเซต

��������������������������������������������� ������������������������������