รีเซต

��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������������������