รีเซต

��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������