รีเซต

������������������������������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������