รีเซต

��������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������